Списак свих чланица Студентског парламента

Студент проректор:

Игор Кнежевић
(Економски факултет у Суботици)

Председник Студентског парламента:

Ана Тодоровић
(Природно- математички факултет у Новом Саду)

Потпредседници Студентског парламента:

Стефан Иветић
(Правни факултет у Новом Саду)

Лука Радовић
(Факултет техничких наука у Новом Саду)

Секретар Студентског парламента:

Бојан Рашковић
(Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду)

Чланови студентског парламента

Факултет техничких наука:

Дејан Наћић
Лука Радовић
Стефан Јањић
Славиша Симић
Љубиша Трипић

Правни факултет:

Стефан Иветић
Васо Тешић
Алексеј Бојков

Економски факултет:

Сара Матковић
Стефан Ракита

Технолошки факултет:

Милица Теофанов
Милан Радовановић

Природно математички факултет:

Ана Тодоровић
Стефан Савановић
Раде Седлан

Медицински факултет:

Јована Бојић
Стефан Николић
Александар Шипка

Пољопривредни факултет:

Младена Микан
Светозар Летић

Факултет спорта и физичког васпитања:

Александра Илић
Бојан Рашковић

Педагошки факултет:

Марко Буловић

Филозофски факултет:

Ненад Кнежевић
Маја Мијаиловић

Ђорђе Мишковић

Технички факултет „Михајло Пупин“:

Драган Лазић
Александар Јашић

Грађевински факултет:

Милорад Милојевић

Представник Новосадског удружења студената са инвалидитетом:

Ана Илић

Академија уметности:

Александра Мрђен

Унија ромских студената:

Јасмина Дрмаку

Учитељски факултет на мађарском наставном језику:

Чонгор Борош Ђеви

НАПОМЕНА:

Оне чланице које имају своју интернет страницу направити линк ка тој страници, а оне које немају треба дати кратак опис о њима.